Meniu

Reabilitare Termica
Reabilitare termica

Reabilitarea termica

 

Ce este reabilitarea termica ?

Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte este un program national promovat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, in limita fondurilor anuale disponibile. Solutia de reabilitare termica cladirii se stabileste în urma auditului energetic, in functie de particularitatile tehnico-constructive ale acesteia.

O izolare termica buna determina diminuarea necesarului de incalzire/răcire concomitent cu reducerea emisiilor poluante.

Avantajele reabilitarii termice:

- economisirea de bani prin reducerea cheltuielilor cu combustibilii;
- crearea de noi locuri de munca in domeniul constructiilor;
- protejarea mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera;
- schimbarea aspectului blocurilor de locuinte si implicit al localitatilor.

Beneficiarii reabilitarii termice:

Asociaţiile de proprietari sunt beneficiarii acestui program prin care se urmareste creasterea performanta energetica a blocurilor de locuinte care au fost construite pe baza proiectelor elaborate in perioada 1950-1990, indiferent de sistemul de incalzire al acestora.

Pentru a beneficia de programul de reabilitarte, asociatiile de proprietari trebuie sa urmarasca urmatoarele etapele:

- Convocarea adunarii generale a proprietarilor
- Aprobarea cu majoritate de voturi de catre adunarea generala a înscrierii blocului in program
- Semnarea, de catre presedintele asociatiei, contractului de mandat si solicitarea inscrierii blocului in programul local
- Afisarea la avizierul asociatiei a indicatorilor tehnico-economici ai lucrarii de intervenţie si a actului aditional al contractului (pentru stabilirea cotei de participare a fiecarui proprietar la fondul de reparatii).
- Transmiterea, in cel mult 30 de zile lucratoare de la primirea notificarii, a actului aditional semnat si a hotararii adunarii generale a proprietarilor. Netransmiterea acestor documente duce la rezilierea contractului de mandat incheiat de coordonatorul local cu asociatia de proprietari.
- Constituirea fondului de reparatii de catre presedintele asociatiei de proprietari.
- Asigurarea mssurilor organizatorice pentru continuarea lucrarilor conform graficului de executie stabilit.
- Participarea la receptia lucrarilor de interventie, la invitatia coordonatorului local
- Participarea, alaturi de coodonatorul local, la receptia finala a lucrarilor, organizata dupa expirarea perioadei de buna executie (3 ani)

Etapele si actiunile programului de reabilitare:

I. Identificarea si inventarierea blocurilor de locuinte;
II. Instiintarea asociatiilor de proprietari de catre coordonatorii locali privind inscrierea in programul local;
III. Hotararea adunarii generale de proprietari de inscriere in program;
IV. Elaborarea documentatiei de proiectare;
V. Executarea lucrarilor de interventie;
VI. Receptia finala a lucrarilor dupa expirarea perioadei de garantie de buna executie de 3 ani si eliberarea certificatului de performanta energetica pentru incalzire la terminarea lucrarilor.

Masuri de reabilitare termica:

- Izolarea termica a peretilor exteriori
- Izolarea termica a planseului peste subsol, in cazul in care prin proiectarea blocului sunt prevazute apartamente la parter
- Inlocuirea ferestrelor si usilor exterioare existente (incluzand tâmplaria aferenta accesului în blocul de locuinte), cu tamplarie performanta energetic
- Termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planseului peste ultimul nivel in cazul existentei sarpantei
- Lucrari de refacere a finisajelor anvelopei;
- Lucrari de demontare a instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuinte, precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de izolare termica;
- Lucrari de reparatii la elementele de constructie care prezinta potential pericol de desprindere si/sau afecteaza functionalitatea blocului de locuinte, inclusiv de refacere in zonele de interventie
- Lucrari de interventie la instalatia de distribuţie a agentului termic pentru incalzire aferenta partilor comune ale blocului de locuinte.

Costurile reabilitarii:

Fonduri de la bugetele locale asigura expertiza tehnica, auditul energetic si proiectarea lucrarilor de reabilitare termica.

Finantarea executarilor de interventie se imparte intre:

a. 20% - Asociatia de Proprietari (procent impartit intre toti proprietarii) si/sau din alte surse legal constituite (primaria locala poate prelua partial sau integral costurile, stabilind modul in care se vor recupera acestea). Bugetul local si bugetul de stat asigura 80% din costul total al executarii lucrarilor de interventie :
b. 30% - Bugetul local, in limita din fonduri aprobate anual pentru acest program
c. 50% - Alocatiile de la bugetul de stat, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie în bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei